Делегацията е представена от председателя на ТУКОТ “Подкрепа” Нели Христова, председателя на САС – “Подкрепа” Кремена […]
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) представлява над 45 млн. работещи и техните 93 национални синдикални организации […]
На 7 октомври, Световният ден за достоен труд, синдикалното движение решително заявява: Време е за увеличение […]
Изплатените на акционерите дивизенти в Европа нарастват до 13 пъти по-бързо от заплатите на работещите, установи […]
Речта относно Състоянието на Европейския съюз или SOTEU, е годишната реч, отправяна от председателя на Европейската […]
Броят на пожарникарите е намалял в десет държави-членки на ЕС, въпреки климатичната криза, увеличаваща риска от […]
Синдикатите ще бъдат гарант за успеха на другата възможност –  отвъд икономическия растеж Европейскато синдикално движение […]
В заключителния ден на 15-ия Конгрес на ЕКП в Берлин, президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов […]
В навечерието на 50-тата годишнина от своето създаване, Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП ) ще  проведе […]
Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) настоява за по-качествени стажове за всички млади работници в Европа. Младежката […]
Рекордният недостиг на работна ръка в Европа се дължи на ниските заплати и лошите условия на […]
Забавянето в прилагането на новоприетата Директива на ЕС за прозрачност на заплащането би струвало на работещите […]
Новият генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Естер Линч заяви, че ще даде приоритет на […]
По този повод Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/ отново отправя призив за елиминиране на насилието срещу […]
Днес, в Деня на равното заплащане, ЕКП още веднъж подчертава, че равнопоставеността в доходите сега ни […]
Позицията на ЕКП по отношение излагането на азбест е, че трябва да бъдат предприети адекватни действия […]
Политиците трябва да се вслушат в гласа на работниците! Да се противопоставим на увеличаването на цените […]
Средната годишна сметка, плащана за електрическа енергия вече е по-голяма от месечната заплата на нископлатените работници […]
Още едно лято на смъртоносни горещини показва защо Европа се нуждае от закон за максималните температури […]