Да кажем НЕ на икономиите и ограниченията Към постигане на растеж и разкриване на работни места […]
Становище, одобрено от Изпълнителния комитет на ЕКП на 1-2 юни 2010 г. 1. Контекст През месец […]
Писмо на генералния секретар на ЕКП Джон Монкс до държавните глави и председателите на правителства Пиша […]
Приета на заседание на Изпълнителния комитет от 1-2 юни 2010 г. 1. Винаги е било ясно, […]
Съгласно нашето становище през следващите години Европа ще се сблъска с криза на работните места. За […]
Глобалната криза 1. Социална Европа е поставена под заплаха – натискът върху нея в бъдеще ще […]
На своето заседание на 2 декември Изпълнителният съвет на ЕКП обсъди предложения от Европейската комисия текст […]
От 1 юни 2007 г. е в сила Регламент EО1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета […]
Проведеният през месец септември Изпълнителен комитет на основание предложена от Секретариата на ЕКП Докладна записка взе […]
Dear Heads of State and Government, През последните два дни, ЕКП проведе обичайния за средата на […]
Европа отново се сблъсква с проблема на масовата безработица. През предстоящата година ще се наблюдава унищожаване […]
През месец юни ще бъдат проведат избори за Европейски парламент и в тази връзка нека попитаме […]
Тази Резолюция, описваща един по-кохерентен План за Възстановяване, осигурява базата, на която да стъпят Комисията, Съветът, […]
Какво е Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)? ЕФПГ, създаден през 2007 г. по инициатива […]
ЕКП остава абсолютно ангажирана със задачата за създаване на една Европа, която да бъде едновременно повече […]
ЕКП е твърдо убедена, че Европейският социален модел (силни и добре развити държави, социално осигуряване, колективно […]
Европейската Конфедерация на Профсъюзите е създадена на 8 февруари 1973 г. с цел да защитава интересите […]