Международната организация на труда (МОТ) е създадена през 1919 г., като част от Договора от Версай […]
Тази позиция на синдиката представи д-р Тренчев на днешното (9 юни 2008 г.) заседание на Комитета […]