Днес, 3 юни 2009 г. бе открита 98-та Международна Конференция на труда, т.нар. Световен парламент на […]
На 25.01.1919 г. във Версай край Париж се открива Мирната конференция между воюващите държави в Първата […]
Осъвременяването“ на Устава на МОТ след промените, настъпили в света след края на Втората световна война, […]
Международната организация на труда (МОТ) е създадена през 1919 г., като част от Договора от Версай […]
Тази позиция на синдиката представи д-р Тренчев на днешното (9 юни 2008 г.) заседание на Комитета […]