Работещите хора по целия свят се борят и едва свързват двата края под тежестта на световната […]
Днес, в Деня на равното заплащане, ЕКП още веднъж подчертава, че равнопоставеността в доходите сега ни […]
Докато подготвяме организацията по 5-тия Световен Конгрес, знаем, че глобалният икономически модел е изключил твърде много […]
Цените на енергията, храната и други основни стоки растат спираловидно до нива, които изпращат милиони работещи […]
Позицията на ЕКП по отношение излагането на азбест е, че трябва да бъдат предприети адекватни действия […]
Политиците трябва да се вслушат в гласа на работниците! Да се противопоставим на увеличаването на цените […]
Революционната работа на синдикатите във всяко кътче на света, за ратифицирането и прилагането на ключова конвенция […]
Средната годишна сметка, плащана за електрическа енергия вече е по-голяма от месечната заплата на нископлатените работници […]
На 10 юни 2022 г. 110-та сесия на МКТ прие историческа резолюция за включването на изискване […]
Още едно лято на смъртоносни горещини показва защо Европа се нуждае от закон за максималните температури […]
В свое обръщение от 8 юли 2022 г. към управляващите органи на всички нива, както и […]
Днес, 23 юни 2022 г., стартира международната двудневна конференция на КТ “Подкрепа” на тема “Устойчиво икономическо […]
Димитър Черкезов – зам.-председател на Младежка мрежа „Подкрепа“, бе избран на 21 юни 2022 г. за […]
Редица ключови решения, взети на годишната Международна конференция на труда в Женева, която приключи миналата седмица, […]
Тридесет и пет държави по света вече са ратифицирали Конвенция 189 на МОТ, която заедно с […]
Уважаеми господин Председател, Уважаеми дами и господа Делегати,           Днес сме изправени пред предизвикателства, за които […]
Въведение Цели Обхват Процес на партньорство между работодатели и представители на работещите Цифрови умения и осигуряване […]