Въведение Цели Обхват Процес на партньорство между работодатели и представители на работещите Цифрови умения и осигуряване […]
Становище на ЕИСК с докладчик Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“   1.              Препоръки и заключения […]
В този брой: Матю Каруана Галиция: „Правя всичко възможно смъртта на майка ми да не е […]
Президентът на КТ “Подкрепа“ инж. Димитър Манолов, който е и член на Изпълнителния комитет на Европейската […]
КОВИД-19 допълнително задълбочи проблемите в сектора на социалните услуги и здравните грижи. От началото на пандемията […]
Служителите, работещи в сферата на здравеопазването, са подложени на извънредно голямо напрежение от началото на пандемията. […]
Майкъл Василиадис, президент на industriAll Europe и Люк Триангъл, генерален секретар на industriAll Europe, отправиха послание […]
Започна изпълнението на дейностите по проект PIT – Командироване на транспортни работници, в който КТ “Подкрепа“ […]
Международната конфедерация на профсъюзите  приветства отправения по време на спешното заседание на Съвета за сигурност на […]
Европейската комисия се присъедини към нашите синдикални искания като призова държавите-членки да предприемат решителни действия за […]
КТ „Подкрепа“ стартира двудневна международна конференция на тема “Иновативни синдикални практики за преодоляване на социалните и […]
В състава на тази Комисия на високо равнище са включени представители на Международната конфедерация на профсъюзите, като нейната основна задача е […]
Настоящият Доклад  обобщава всички констатации, получени в резултат на емпирично изследване, проведено в рамките на проект „EРС […]