Съгласно приетите през месец декември миналата година от Съвета на ЕС нови фискални правила, държавите-членки в […]
  Анализирайки резултатите от изготвеното по поръчка на Европейския парламент /ЕП/ проучване Евробарометър за есента на […]
Делегацията е представена от председателя на ТУКОТ “Подкрепа” Нели Христова, председателя на САС – “Подкрепа” Кремена […]
На 12 октомври се проведе VI Извънреден световен конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите, председателстван от […]
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) представлява над 45 млн. работещи и техните 93 национални синдикални организации […]
На 7 октомври, Световният ден за достоен труд, синдикалното движение решително заявява: Време е за увеличение […]
Изплатените на акционерите дивизенти в Европа нарастват до 13 пъти по-бързо от заплатите на работещите, установи […]
Речта относно Състоянието на Европейския съюз или SOTEU, е годишната реч, отправяна от председателя на Европейската […]
Броят на пожарникарите е намалял в десет държави-членки на ЕС, въпреки климатичната криза, увеличаваща риска от […]
Синдикатите ще бъдат гарант за успеха на другата възможност –  отвъд икономическия растеж Европейскато синдикално движение […]
В заключителния ден на 15-ия Конгрес на ЕКП в Берлин, президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов […]
В навечерието на 50-тата годишнина от своето създаване, Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП ) ще  проведе […]
THE JUST TRANSITION COUNSELLOR Справедлив преход: подобряване участието на синдикатите в социалния диалог за по-устойчиво бъдеще […]
Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) настоява за по-качествени стажове за всички млади работници в Европа. Младежката […]
Устойчивото развитие е възможно само с активното ангажиране на света на труда. Правителствата, работодателите и работниците […]
Рекордният недостиг на работна ръка в Европа се дължи на ниските заплати и лошите условия на […]