Международната организация на труда (МОТ) е създадена през 1919 г., като част от Договора от Версай […]
ЕКП е твърдо убедена, че Европейският социален модел (силни и добре развити държави, социално осигуряване, колективно […]
Европейската Конфедерация на Профсъюзите е създадена на 8 февруари 1973 г. с цел да защитава интересите […]
Международната Конфередация на Профсъюзите съвместно с английските синдикати TUC апелират за пълна мобилизация на синдикалните организации, […]
Тази позиция на синдиката представи д-р Тренчев на днешното (9 юни 2008 г.) заседание на Комитета […]