Писмо на генералния секретар на UNI г-н Филип Дженингс Глобалният Синдикат UNI приветства разглеждането в Камарата […]
Провелата се днес среща в Централата на КТ „Подкрепа“ с посланика на Кралство Белгия у нас […]
През месец юни ще бъдат проведат избори за Европейски парламент и в тази връзка нека попитаме […]
По време на пленарното заседание от 24 и 25 март 2009 г. Икономическият и социален комитет […]
Тази Резолюция, описваща един по-кохерентен План за Възстановяване, осигурява базата, на която да стъпят Комисията, Съветът, […]
Какво е Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)? ЕФПГ, създаден през 2007 г. по инициатива […]
ЕКП остава абсолютно ангажирана със задачата за създаване на една Европа, която да бъде едновременно повече […]
Европейският Икономически и социален комитет (ЕИСК) е създаден през 1957 г. с основна задача да осигури […]
Международната организация на труда (МОТ) е създадена през 1919 г., като част от Договора от Версай […]
ЕКП е твърдо убедена, че Европейският социален модел (силни и добре развити държави, социално осигуряване, колективно […]
Европейската Конфедерация на Профсъюзите е създадена на 8 февруари 1973 г. с цел да защитава интересите […]
Международната Конфередация на Профсъюзите съвместно с английските синдикати TUC апелират за пълна мобилизация на синдикалните организации, […]
Тази позиция на синдиката представи д-р Тренчев на днешното (9 юни 2008 г.) заседание на Комитета […]