Dear Heads of State and Government, През последните два дни, ЕКП проведе обичайния за средата на […]
Европа отново се сблъсква с проблема на масовата безработица. През предстоящата година ще се наблюдава унищожаване […]
Защо Достойният Труд е толкова важен? Всеки човек би трябвало да има работа, която да му […]
На 1 ноември 2006 г. във Виена, Австрия над 1730 делегати от 306 национални централи, представляващи […]
На 25.01.1919 г. във Версай край Париж се открива Мирната конференция между воюващите държави в Първата […]
Бюлетинът на Европейския икономически и социален комитет „ЕИСК инфо“ можете да четете вече и на български […]
Осъвременяването“ на Устава на МОТ след промените, настъпили в света след края на Втората световна война, […]
Писмо на генералния секретар на UNI г-н Филип Дженингс Глобалният Синдикат UNI приветства разглеждането в Камарата […]
Провелата се днес среща в Централата на КТ „Подкрепа“ с посланика на Кралство Белгия у нас […]
През месец юни ще бъдат проведат избори за Европейски парламент и в тази връзка нека попитаме […]
По време на пленарното заседание от 24 и 25 март 2009 г. Икономическият и социален комитет […]
Тази Резолюция, описваща един по-кохерентен План за Възстановяване, осигурява базата, на която да стъпят Комисията, Съветът, […]
Какво е Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)? ЕФПГ, създаден през 2007 г. по инициатива […]
ЕКП остава абсолютно ангажирана със задачата за създаване на една Европа, която да бъде едновременно повече […]
Европейският Икономически и социален комитет (ЕИСК) е създаден през 1957 г. с основна задача да осигури […]
Международната организация на труда (МОТ) е създадена през 1919 г., като част от Договора от Версай […]
ЕКП е твърдо убедена, че Европейският социален модел (силни и добре развити държави, социално осигуряване, колективно […]
Европейската Конфедерация на Профсъюзите е създадена на 8 февруари 1973 г. с цел да защитава интересите […]