Перспективите за възстановяване от кризата сериозно се влошиха в резултат от съществуващия риск за връщане към […]
Глобалната криза 1. Социална Европа е поставена под заплаха – натискът върху нея в бъдеще ще […]
За по-успешно овладяване на глобализацията, за да възвърнат гражданите на Европейския съюз доверието си в европейския […]
Относно: Декларация от 30 ноември 2009 г. за спазване на основните социални права Скъпи приятели, Във […]
Президентът на Европейския икономически и социален съвет Марио Сепи се обърна към Европейската комисия със: „Социалната […]
Не е нужно да напомняме, че финансовата криза, която доби драматични измерения след месец септември 2009 […]
Кризата и пазарът на труда През последните две години станахме свидетели на най-тежката глобална икономическа рецесия […]
На 19 декември, в Брюксел, Международната Конфедерация на Профсъюзите ясно изрази своята неудоволетвореност от постигнатите на […]
На своето заседание на 2 декември Изпълнителният съвет на ЕКП обсъди предложения от Европейската комисия текст […]
От 1 юни 2007 г. е в сила Регламент EО1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета […]
Жените – синдикални лидери от МКП-ПЕРС, представителки на 41 синдикални конфедерации от 24 страни от Централна […]
Проведеният през месец септември Изпълнителен комитет на основание предложена от Секретариата на ЕКП Докладна записка взе […]
Уважаеми братя и сестри, До обявения от МКП Световен Ден за Достоен Труд – 7 Октомври […]
На 8 март 2008 г. Международната конфедерация на синдикатите (ITUC) даде начало на кампанията „Достоен труд […]
През настоящата година Световният ден за Достоен труд (СДДТ) ще бъде проведен на 7 октомври. Миналата […]
Глобалният пакт за заетост бе приет на 19 юни 2009 г. от пленарното заседание на 98-та […]
Ясно заявявам от името на българските работници и служители от тази висока трибуна твърдата си позиция, […]
Днес, 3 юни 2009 г. бе открита 98-та Международна Конференция на труда, т.нар. Световен парламент на […]
Dear Heads of State and Government, През последните два дни, ЕКП проведе обичайния за средата на […]
Европа отново се сблъсква с проблема на масовата безработица. През предстоящата година ще се наблюдава унищожаване […]