Становище, одобрено от Изпълнителния комитет на ЕКП на 1-2 юни 2010 г. 1. Контекст През месец […]
Писмо на генералния секретар на ЕКП Джон Монкс до държавните глави и председателите на правителства Пиша […]
Днес, 9 юни 2010г. в Двореца на Нациите бе представен Годишният доклад за 2009г. относно нарушаването […]
Приета на заседание на Изпълнителния комитет от 1-2 юни 2010 г. 1. Винаги е било ясно, […]
Вчера, 2 юни 2010 г. тържествено бе открита 99-та Генерална Конференция на Международната организация на труда […]
е темата на двудневната международна конференция, организирана от Конфедерация на труда „Подкрепа“, която ще се проведе […]
Съгласно нашето становище през следващите години Европа ще се сблъска с криза на работните места. За […]
Перспективите за възстановяване от кризата сериозно се влошиха в резултат от съществуващия риск за връщане към […]
Глобалната криза 1. Социална Европа е поставена под заплаха – натискът върху нея в бъдеще ще […]
За по-успешно овладяване на глобализацията, за да възвърнат гражданите на Европейския съюз доверието си в европейския […]
Относно: Декларация от 30 ноември 2009 г. за спазване на основните социални права Скъпи приятели, Във […]
Президентът на Европейския икономически и социален съвет Марио Сепи се обърна към Европейската комисия със: „Социалната […]
Не е нужно да напомняме, че финансовата криза, която доби драматични измерения след месец септември 2009 […]
Кризата и пазарът на труда През последните две години станахме свидетели на най-тежката глобална икономическа рецесия […]
На 19 декември, в Брюксел, Международната Конфедерация на Профсъюзите ясно изрази своята неудоволетвореност от постигнатите на […]
На своето заседание на 2 декември Изпълнителният съвет на ЕКП обсъди предложения от Европейската комисия текст […]
От 1 юни 2007 г. е в сила Регламент EО1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета […]
Жените – синдикални лидери от МКП-ПЕРС, представителки на 41 синдикални конфедерации от 24 страни от Централна […]
Проведеният през месец септември Изпълнителен комитет на основание предложена от Секретариата на ЕКП Докладна записка взе […]
Уважаеми братя и сестри, До обявения от МКП Световен Ден за Достоен Труд – 7 Октомври […]