Гръцката конфедерация GSEE обяви 24-часова обща национална стачка на 23 февруари 2011 г. против прилаганите все […]
В Доклада се подчертава обстоятелството, че докато технически погледнато Европейският съюз излиза от рецесията, то за […]
През последните десетилетия регулацията на пазарите на труда в много страни беше намалена и това отслаби […]
Резолюция на Изпълнителния Комитет на ЕКП за съвместни насоки за координация на колективното трудово договаряне през […]
Резолюция на Изпълнителния Комитет на ЕКП, одобрена на заседание на 1-2 декември 2010 г. Въпреки че […]
Европейските институции и правителства поемат сериозен риск по отношение прилаганите към реалната икономика и към работещите […]
През 2010 г. Франция претърпя сериозно социално напрежение. Факторът, който предизвика това напрежение, бе пенсионната реформа, […]
Изграждането на единния европейски вътрешен пазар, както и създадените възможности за свободно движение на работници имат […]
Непосредствен резултат от разразилата се икономическа криза е възникналата силна нагласа за повишаване участието на работещите […]
В противовес с гръмките декларации на страните от Г20 и на Европейската комисия за eфективността на […]
Еврозоната се намира в ситуация на криза, както разкриха сътресенията, свързани с гръцката криза, спекулациите с […]
за създаване на единна процедура за кандидатстване по издаването на разрешително на граждани от трети страни […]
В настоящото проучване, изготвено за Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от European Policy Centre (Център […]
На 25 октомври 2010 г. (понеделник) от 10.00 часа в централата на КТ „Подкрепа“ президентът на […]
Крахът на световната финансова система повдига сериозни въпроси в областта на корпоративното управление, особено в англо-американските […]
Понятието „индустриална политика“ обхваща няколко различни концепции, вариращи от осигуряване на среда, благоприятна за частния бизнес, […]
Настоящата криза в Еврозоната ясно сочи, че Европейският Пакт за Стабилност и Растеж (ПСР) не функционира […]
Да кажем НЕ на икономиите и ограниченията Към постигане на растеж и разкриване на работни места […]
Днес, 21 юни 2010 г., във Ванкувър, Канада, се открива Вторият Конгрес на Международната конфедерация на […]