ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:  ОБРАБОТКА И СТРУКТУРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ АНКЕТИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ, УНИФИЦИРАНИТЕ ПРОФИЛИ И ТЕКУЩИТЕ УМЕНИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ОБРАБОТКА И СТРУКТУРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ АНКЕТИРАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И СЕКТОРНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ РАМКИ