VS/2012/0359 В началото на 2013 г. стартира проектът BEGIN „Българо–Германска информационна мрежа за мобилност и социалноосигурителни права“ […]
Конфедерация на труда „Подкрепа“ проведе информационна Национална кампания за увеличаване на обществената осведоменост относно преноса на […]
Конфедерация на труда „Подкрепа“ провежда информационна Национална кампания за увеличаване на обществената осведоменост, и по специално […]
На 15-16.05.2013 г. в гр. Варна ще се проведе двудневно обучение за контактни експерти на КТ […]
На 14-15.05.2013 г. в гр. Русе ще се проведе първото от предвидените двудневни обучения за контактни […]
Конфедерация на труда „Подкрепа“ стартира широкомащабна Национална кампания за увеличаване на обществената осведоменост, и по специално […]
В началото на 2013 г. стартира проектът BEGIN, който има за цел да увеличи обществената осведоменост […]