VS/2012/0359 В началото на 2013 г. стартира проектът BEGIN „Българо–Германска информационна мрежа за […]
Конфедерация на труда „Подкрепа“ проведе информационна Национална кампания за увеличаване на обществената […]
Конфедерация на труда „Подкрепа“ провежда информационна Национална кампания за увеличаване на обществената […]
На 15-16.05.2013 г. в гр. Варна ще се проведе двудневно обучение за […]
На 14-15.05.2013 г. в гр. Русе ще се проведе първото от предвидените […]
Конфедерация на труда „Подкрепа“ стартира широкомащабна Национална кампания за увеличаване на обществената […]