ОТГОВОР: Натрупаните вноски в частни универсални пенсионни фондове, могат да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на […]
ОТГОВОР: Съгласно Наредба №2 за реда и установяване на задължение за дежурство или за разположение на […]
Понятието “работно време” означава времето, установено със закон, друг нормативен акт, с колективен трудов договор или […]
Имена: Мария Вълкова Грудева Заемана длъжност: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към дирекция „Социално […]
Име: Антоанета Атанасова Христова Заемана длъжност в синдиката: Председател на синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в […]
Име: Цветанка Дишлийска Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в Министерство […]
Име: Спасена Захариева-Бонева Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към Комплекс […]
Име: Мая Ватахова Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в Дирекция […]
Имена: Красимир Миланов Заемана длъжност: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към Дирекция „Социално подпомагане“ […]
Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и […]
В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд […]
При обсъждане и анализиране на възможности за предоставяне на допълнителни материални и социални стимули, по начин […]
При възникналата извънредна епидемична обстановка, преминаването в режим на надомна работа или работа от разстояние бе […]
На 13 март бе прието Решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно […]
Предприетите от органите на държавна власт противоепидемични мерки и действия безспорно дадоха своето отражение върху почти […]
Име: Атанаска Кръстева Заемана длъжност в синдиката: Председател на синдикална секция на КТ „Подкрепа“ при Национален […]
Име: Ивайло Докузанов Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в Столична […]
Име: Румен Георгиев Младенов Заемана длъжност в синдиката: Председател на Фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа“ […]
Име: Галина Петрова Ганева Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в […]