След провеждане на отчетно-изборно събрание, на което е избрано ново ръководство на синдикалната организация, промяната следва […]
ВЪПРОС: Държавен служител съм и през следващата календарна година ми предстоят ангажименти, които предполагат отсъствие от […]
ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР. Кодексът на труда регламентира различни видове обезщетения, чието […]
Правото на синдикално сдружаване на работниците и служителите, както и правото на работодателите да се сдружават […]
В Кодекса на труда съществува конкретен текст, който дава отговор на този въпрос: Представителни организации на […]
За да Ви бъде даден платен отпуск за кандидатстване във ВУЗ е необходимо , съгласието на […]
В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват Комитети по условия на труд […]
Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и […]
В Кодекса на труда / чл. 123/ е предвидена разпоредба, регламентираща различни хипотези, касаещи собствеността на […]
ОТГОВОР: Натрупаните вноски в частни универсални пенсионни фондове, могат да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на […]
ОТГОВОР: Съгласно Наредба №2 за реда и установяване на задължение за дежурство или за разположение на […]
Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и […]
В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд […]
Съществува разлика между понятията трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по Кодекса за […]
Ваучерите за храна представляват вид книжа за замяна, които се използват като разплащателно средство в различни […]
Вижте презентацията Трудови права.
Вижте презентацията Същност на Колективното трудово договаряне. 
  Първопричина за възникването на Индустриалните отношения (ИО) е противоречието и сблъсъкът между основните икономически интереси […]