При сключен трудов договор със срок за изпитване в срока на изпитването не се включва времето, […]
При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове […]
Държавният служител изпълнява държавната служба въз основа на назначаване от компетентен орган на държавна власт. Служебното […]
Въпрос: Имам проблеми с прекия ръководител от една година, когато ми стана началник, а бяхме колеги […]
Въпрос: Държавен служител съм, но от отдел „Човешки ресурси“ след проверка на „Инспектората“ ме уведомиха че […]
При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за […]