На 29.11.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на КТ „ПОДКРЕПА“  /София, ул. Ангел […]
Днес, 24 септември 2021 г., се проведе междинна конференция по проект BG05M9OP001-1.051-0007-C01 “Подкрепа за повишаване адаптивността […]
На 19.05.2021 г. Конфедерацията на труда „Подкрепа“ подписа договор за изпълнение на проект „ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА“ BG05M9OP001-1.128-0005. […]
КТ „Подкрепа“ стартира двудневни регионални и еднодневни обучения на работното място по проект „Подкрепа“ за повишаване […]
Представители на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ от браншовите организации на строителството, транспорта, металургията, туризма и търговията, […]
Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на […]
На 18.09.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.051-0002-C01 […]
На 11 март 2019 г. КТ „Подкрепа“ подписа договор с Агенция по заетостта за реализацията на […]
КТ ПОДКРЕПА успешно приключи участието си в изпълнението на дейностите от партньорския проект „STRENGTHENING THE INVOLVEMENT […]
Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за предприемачество“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.023-0094-С01 от […]
Конфедерацията на труда „Подкрепа“ стартира проект „Re: Integrative Re: Action“ по програма Еразъм+, с цел създаването на […]
Мащабна национална кампания на КТ „Подкрепа“ с включени дейности за изслеване равнищата на колективно трудово договаряне, […]