ДО Г-Н  НИКОЛАЙ СЪБЕВ МИНИСТЪР  НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА   УВАЖАЕМИ Г-Н СЪБЕВ, Във връзка с […]
Европейската социална харта (ревизирана) от 1996 г. трябва да гарантира основни човешки права и свободи като […]